Saturday, 3 December 2011

Teknologi Komunikasi-Kebebasan? Kawalan?(Realiti)

Walau bagaimanapun, perkembangan sains dan teknologi telah mengalami anjakan paradigma daripada media cetak seperti surat khabar dan media elektronik seperti televisyen dan radio kepada teknologi maklumat iaitu Internet. Persoalannya, adakah kewujudan Internet membebaskan kita daripada meluahkan suara dan perasaan?

Internet  telah memberi kebebasan kepada masyarakat  dari segi mendapatkan maklumat, bertukar dan berkongsi pendapat, meluahkan perasaan peribadi misalnya dengan penggunaan blog. Blogger mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pandangan, persepsi atau perasaan masing-masing  terhadap isu-isu yang tertentu. Di samping itu, Follower juga boleh memberi pandangan sendiri  terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh blogger.

Pada saban hari, Facebook menjadi semakin popular dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana Facebook mempunyai kebebasan bagi pengguna untuk berkongsi maklumat, gambar, pandangan dan perasaan. Pengguna Facebook boleh menukar idea masing-masing dengan sesuka hati. Oleh itu, hal ini telah menyebabkan lebih ramai orang ingin menggunakan Facebook sebagai salah satu platform untuk berinteraksi dengan kawan dan berkenalan dengan kawan yang baru terutamanya golongan belia.

Namun demikian,  internet masih  menghadapi  sekatan – sekatan yang tertentu seperti sekatan kerajaan.  ISA, “Internal Security Act” (1960) merupakan salah satu sekatan yang digunakan oleh kerajaan.  Contohnya, penciptaan lagu “Negarakuku” oleh Namewee dikatakan telah menghina martabat lagu kebangsaan kita. Oleh itu,  dia telah ditangkap bawah Internal Security Act (ISA) selepas dia menyiarkan lagu tersebut di Youtube. Kejadian ini menunjukkan bahawa internet masih berada di bawah kawalan kerajaan.

Justeru, sejauhmanakah media memberi kebebasan bagi masyarakat untuk bersuara?

Teknologi Komunikasi-Kebebasan? Kawalan? (Imbas Kembali)

    Pada tahun 1806, surat khabar yang pertama di Tanah Melayu telah diterbitkan di Pulau Pinang. Pemilik surat khabar pertama ialah A. B Bone dari India. Kerajaan pada masa itu memberi subsidi kepada pihak yang mencetak surat khabar dengan syarat yang tertentu iaitu mereka perlu menyiarkan pengumuman kerajaan British melalui surat khabar. Tujuan kerajaan British berbuat demikian adalah untuk memperalatkan surat khabar bagi menyebarkan propaganda mereka.
               
    Selepas A. B Bone meninggal dunia, syarikat surat khabar telah diambil alih oleh B. C. Handerson. Selepas pengambilalihan beliau, kerajaan British telah bermula untuk mengawal isi kandungan surat khabar. Dengan ini, pihak pencetak surat khabar perlu mencetak satu salinan surat khabar kepada pihak kerajaan. Hal ini telah menunjukkan kerajaan British telah mempunyai motif untuk mengawal surat khabar pada masa itu. Kerajaan British mengawal surat khabar adalah disebabkan tiga faktor:
i.   Peningkatan pengeluaran bilangan surat khabar bahasa Cina dan bahasa Tamil di Tanah Melayu.
ii.  Kemunculan surat khabar bahasa Melayu yang berkaitan dengan gerakan reformis Islam dalam kalangan orang Islam.
iii. Perkembangan gerakan anti-Manchu pada masa itu di China yang memberi impak terhadap populasi kaum Cina di seluruh dunia.

Selepas kemerdekaan, kerajaan kita telah mula mengubah hak pemilikan surat khabar. Hal ini demikian kerana kerajaan Malaysia telah mengambil keputusan untuk menukar struktur pemilikan surat khabar pada tahun 1972. Keputusan ini dikuatkuasakan pada tahun 1974 dengan pemindaan Printing Pressos Bill supaya pemilikan luar negara terhadap surat khabar Malaysia dapat ditamatkan dan Malaysia dapat menguruskan surat khabar tempatan mereka. Oleh itu, bentuk kawalan baru telah diwujudkan di mana undang-undang digubal untuk mengawal hak pemilikan surat khabar tempatan. Contohnya, pemindaan printing Presses Ordinance 1948 kepada Printing Presses Publications Act 1984 telah dilaksanakan selepas Operasi Lalang pada tahun 1988. Selain itu, International Security Act (ISA) digunakan apabila kedudukan politik hegemoni tergugat. Secara umumnya, media tidak bersifat demokratik. Hal ini disebabkan arus perdana media Malaysia tidak mempunyai kebebasan atas sebab-sebab pemilikan dan kawalan.

Friday, 2 December 2011

"cyber cafe"

Menurut Dr. Sajap Maswan (2006), wujudnya pusat-pusat kafe siber adalah seiring dengan perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang pesat pada masa ini. Kafe siber ialah satu perimis yang menyediakan perkhidmatan internet, emel, percetakan, scanning, fax dan sebagainya. Kafe siber ini bermula di Amerika pada tahun 1995.


Golongan remaja terutamanya pelajar sekolah merupakan pengunjung teramai yang datang ke kafe siber. Punca-punca golongan remaja atau pelajar sekolah mengunjungi kafe siber ialah kerana keseronokan, menghilangkan bosan, kawan ajak, ingin tahu, cari maklumat, dan tiada komputer di rumah. Oleh yang demikian, mereka memilih kafe siber sebagai tempat untuk mereka menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Kajian yang telah dijalankan oleh Sharifah Mariam Alhabsi (2004) di 13 pusat kafe siber di Bandar Kota Baharu dan 14 buah pusat kafe siber di Bandaraya Kuala Lumpur menunjukkan bahawa 41 peratus pengguna di Kota Baharu dan 63 peratus di Kuala Lumpur adalah terdiri daripada golongan pelajar.


Menurut beliau lagi, pada masa ini ramai ibu bapa mula menyatakan kebimbangan kerana anak-anak terutamanya golongan pelajar semakin kurang menjaga waktu dan asyid melayan internet atau bermain games di pusat-pusat kafe siber. Contohnya, pada 2005 seorang ibu di kawasan kediaman Subang Jaya telah mendapati anaknya hilang selama 48 jam. Akhirnya, anak tersebut telah dijumpai sedang bermain games di sebuah pusat kafe siber. (BBC News, 10 November 2005). Pada tahap kritikal kita dapat lihat ialah ketagihan terhadap permainan games dan internet ini akhirnya membawa kepada kematian. Sebagai contoh, dua orang pelajar telah mati digilis kereta api di Chongqing setelah tertidur di atas landasan kereta api selepas semalaman berada di kafe siber (Calson Analytic cyberaddiction,2006).


Sebahagian besar golongan remaja atau pelajar sekolah yang mengunjungi kafe siber adalah tujuan hiburan semata-mata dan melakukan perkara yang tidak berfaedah berbanding sebilangan kecil sahaja yang pergi untuk mencari maklumat pembelajaran.

Ledakan teknologi komunikasi semakin tersebar luas dalam pelbagai lapangan kehidupan manusia. Zaman era globalisasi memperlihatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat membangun mampu mengubah taraf kehidupan manusia sama ada masyarakat yang tinggal di bandar mahu pun masyarakat yang tinggal di luar bandar. Kepesatan industri kafe siber merupakan salah satu impak yang nyata terhadap perkembangan teknologi yang semakin menjadi-jadi sekarang ini. Menurut pandangan Optimis yang dipelopori oleh Marshall McLuhan, Wilbur Schramm, Lerner dan Daniel Bell melihat masyarakat sebagai postindustrilisme dan menurut Bell terdapat perkembangan dalam masyarakat di mana Era masyarakat perkhidmatan, kesenangan dan kelapangan telah bermula. 
Oleh itu, dengan kewujudan kafe siber dipercayai boleh menaik tarafkan kehidupan masyarakat di luar bandar. Hal ini demikian kerana, masyarakat di luar bandar agak sukar untuk mendapatkan capaian internet  tambahan pula kebanyakan mereka tidak mampu untuk memiliki sebuah komputer riba atau komputer di rumah. Keadaan ini memyebabkan mereka tidak akan mendapat informasi yang perlbagai dan ilmu pengetahuan juga tidak dapat berkembang. Oleh itu dengan adanya kafe siber mereka boleh melayari internet untuk pelbagai tujuan tertentu misalnya, mencari peluang pekerjaan yang lebih meluas, mendapatkan maklumat seperti membaca berita melalui internet (berita harian online), meluaskan kenalan melalui laman sosial seperti facebook, twitter dan Yahoo Messenger. Keadaan ini akan menyebabkan perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Jika dahulu masyarakat petani yang tinggal di kawasan luar bandar tidak tahu menggunakan peralatan moden untuk bertani tetapi sekarang masyarakat tani mahir menggunakan peralatan moden untuk bercucuk tanam dan kerap menggunakan peralatan tersebut. Hal ini kerana masyarakat sudah semakin berilmu dan berinformasi kerana bijak mengaplikasikan kemajuan teknologi dalam kehidupan. Menurut Alvin Tofler (third wave), 1980 mendakwa kita berada dalam gelombang ketiga. Masyarakat perlu mengalami tiga peringkat iaitu pertanian, industri dan masyarakat berinformasi. Maka sudah terang lagi bersuluh, dengan kewujudan kafe siber masyarakat terutamanya golongan belia telah berubah menjadi golongan masyarakat yang berinformasi dan akhirnya dapat meningkatkan taraf kehidupan masing-masing.
Selain itu, terdapat banyak isu yang boleh diutarakan untuk mengaitkan belia dan kafe siber ini. Pertama adalah permainan video games. Pada tahun 2001, Dr Ryuta Kawashima telah menjalankan kajian di Universiti Tohoku, Jepun. Beliau mendapati bahagian frontal lobes pada otak manusia tidak dirangsangkan ketika sesi permainan video games ini. Dalam erti kata lain, belia yang sering bermain video games akan menjadikan mereka sukar untuk mengawal perilaku mereka sendiri. Namun begitu terdapat banyak kritikan yang diberikan ke atas kajian ini.

         Gaming merupakan satu permainan yang memberikan kepuasan kepada pemainnya sendiri termasuk membayar bayaran untuk berpeluang memenangi hadiah. Dalam erti kata lain, gaming merupakan perjudian. hari demi hari,perjudian online sudah menjadi kebiasaan. casino merupakan tempat yang popular kepada pengguna yang terlalu taksub dengan perjudian. Di Malaysia undang-undang terhadap perjudian online tidak terlalu ketat. Oleh sebab itu, kebanyakan laman web antarabangsa telah menawarkan banyak bonus dan jackpots yang besar. Selain itu, perjudian online tidak datang dari negara luar akan tetapi datang dari dalam negara sendiri. Malaysia juga mempunyai syarikat perjudian mereka tersendiri yang menyediakan laman perjudian online. Laporan daripada Reuters menyatakan bahawa kumpulan perjudian di malaysia Genting Bhd (GENT.KL)merasmikan jenama kasino online yang pertama. Terdapat beberapa kes yang di laporkan di ntv7,4251 komputer telah disita 580 orang telah ditahan akibat perjudian online.

Namun begitu, kewujudan kafe siber dalam negara banyak memberi kesan positif dan negatif kepada setiap individu. Kesan negatif mungkin dapat dilihat kepada pengguna kafe siber manakala, kesan positif berpihak kepada para peniaga kafe siber. Usahawan kafe siber memiliki keuntungan yang sangat besar kerana kos pengeluaran yang diperlukan adalah sangat rendah. Perniagaan kafe siber kini telah menjadi minat dan perhatian orang ramai terutamanya golongan bumiputra.  Tambahan pula, remaja zaman sekarang lebih suka menghabiskan masa di kafe siber untuk bermain game. Sesebuah kafe siber mengenakan bayaran sebanyak dua ringgit untuk setiap sejam penggunaan. Hal ini sangat menguntungkan kerana pengguna kafe siber selalunya tidak menghabiskan masa mereka hanya sejam di kafe siber tersebut kerana setiap game yang mereka main memakan masa yang sangat lama lebih kurang tiga hingga empat jam untuk memperoleh kepuasan sebenar. Di samping itu juga, pengusaha kafe siber  secara tidak langsung dapat menjana pendapatan negara dan meningkatkan tahap penggunaan teknologi dalam negara. Golongan pengusaha ini sedikit sebanyak telah memperkenalkan kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi sehinggakan ianya menjadi semakin pesat. 

Sunday, 27 November 2011

Pernahkah anda menonton PORNOGRAFI ???!

Pernahkah anda menonton PORNOGRAFI???! Jawapan anda mungkin ya, mungkin tidak. Mengapakah anda berasa malu dan ingin mengelak daripada mengaku bahawa anda pernah menonton pornografi, sekiranya anda memang PERNAH! Hal ini adalah kerana sejak kecil lagi kami diasuhkan dengan perspektif tradisional mengenai topik seks. Ini telah menyebabkan kita mempunyai perasaan malu untuk menjawab soalan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan “pornografi”? Pornografi merupakan satu kelakuan seksual yang boleh dipersembahkan melalui media dalam pelbagai bentuk, contohnya lukisan, video, rakaman suara dan animasi. Selain itu, pornografi merupakan satu bidang yang boleh mengaut keuntungan.

Adakah anda terfikir mengapakah semakin senang bagi seseorang tersebut untuk akses kepada pornografi? Menurut kajian akses internet dan laman web pornografi yang dilakukan oleh Mohamad Musa Morshidi(2004), sebanyak 83.3%  daripada 60 orang pelajar Pengajian Sarjana Muda Sastera di Universiti Malaya pernah menonton pornografi. Ini telah menunjukkan peratusan yang amat tinggi dalam kalangan pelajar universiti dengan menggunakan teknologi komunikasi iaitu internet untuk mengakses kepada pornografi. Hal ini adalah kerana berlakunya penggunaan internet yang amat tinggi dalam kalangan pelajar. Mereka biasanya menggunakan internet untuk melayari kepada media sosial, contohnya instant messenger. Instant messenger merupakan satu alat komunikasi yang membolehkan pengguna untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan perkataan, video, gambar dan juga webcam. Hal ini telah membolehkan pornografi dengan beigitu senangnya untuk disebarkan melalui alat komunikasi yang sedia ada.
Di samping itu, pornografi juga boleh diperolehi melalui telefon bimbit. Pengguna telefon bimbit sekarang boleh akses kepada internet melalui 3G dengan senang. Telefon bimbit pula merupakan salah satu alat komunikasi yang menemani pengguna sepanjang masa. Hal ini telah meningkatkan masa pengguna dengan melayari laman web pornografi.

Sebenarnya, terdapat beberapa kesan negatif terhadap penonton pornografi. Seseorang itu akan mengalami ketagihan terhadap pornografi sekiranya dia dibiarkan begitu sahaja. Hal ini akan menyebabkan terjejasnya dalam membina keluarga bahagia dan aktiviti seharian. Hal ini kerana seseorang itu akan cuba meniru aksi yang diajar dalam pornografi yang tidak akan tercapai dalam realiti. Peniruan aksi dalam pornografi akan menyebabkan berlakunya kecederaan dari segi fizikal dan mental untuk kedua-dua pihak. Jadi pornografi hanya akan membawa keburukan kepada penonton.
Apakah yang harus masyarakat lakukan sekiranya ingin mengelakkan pornografi disampaikan melalui internet kepada pengguna internet yang berusia muda? Sebenarnya perisian penapis laman web pornografi boleh menyekat laman web pornografi. Menurut Hofstetter(2001), perisian penapis adalah penapis yang boleh mengimbas kepada data untuk jenis kandungan yang tertentu. Perisian penapis ini telah digunakan oleh sistem pendidikan  negara China pada penapis pelayan(servis) dalam internet. Hal ini kerana kurang daripada 50% pelajar memperuntukkan masa mereka di pembelajaran, tetapi mereka telah menggunakan internet untuk melayari laman web pornografi. Selain itu, ibu bapa dan pihak sekolah juga boleh menggunakan ICRAfilter yang ada di Internet Explorer supaya anak-anak atau pelajar-pelajar tidak terdedah kepada pornografi.
Secara kesimpulannya, teknologi komunikasi telah menyediakan satu ruang komunikasi yang senang untuk golongan belia, tetapi ia juga merupakan satu alat yang membawa pornografi kepada golongan belia.

Technology: Empowering youth or enhancing the spread of pornography addiction?

When it comes to pornography, it involves three parties. First, there’s the ‘creators’, those who produce these images. Then there’s the ‘ distributors’, who distribute these images commercially or non-commercially. Lastly, the ‘possessors’, people who view these images.


According to Dines and Mantilla (2007), the pornography industry has been around since 1953 when Playboy published its first edition. Playboy made a big hit in the pornographic industry, generating revenues large enough to attract others to realise that this industry sells. These days, revenues are up to $12 billion in the United States. 

Patchen Barss (2010), a Canadian journalist, carried out a research entitled ‘The Erotic Engine: how pornography has powered mass communication from Gutenberg to Google’. His research shows how the pornography industry developed technologies even from the start of the printing press, up to today, with the Internet.

According to Barss, Pietro Arentino and Francis Rabelais' works were filled with engravings of sexual positions and stories of exposed genitals. Rabelais' boast in Gargantua and Pantagruel that "more copies of it have been sold by the printers in two months than there will be of the Bible in nine years" (Meredith, 1974). Even photography when first discovered, was used to take nude and sexual photographs.

When Video Cassette Recording (VCR) was innovated, there were two competing formats, JVC’s Video Home System (VHS) and Sony’s Betamax. Betamax had a better format and video quality compared to VHS. The pornography industries who were early adopters of the VCR used the VHS format, despite having known that it had a poor quality than Betamax. They went for VHS because it had two hours of recording time and was cheaper compared to Betamax’s one hour of recording time. This impact led to VHS becoming the industry standard (Klein, 2006). About 150 years later in 1998, Sony admitted that Betamax lost its war to VHS because of Sony’s refusal to corporate with the pornography industry (Dennis, 2004).

The innovation of VCR provided people with more privacy. They could watch pornography at home and did not have to go to the store to buy pornographic magazines or watch adult films in the cinema.

Today, with the Internet it is undoubtedly that the pornography industry is making more money than before. This industry goes beyond the United States, to many other countries which makes up a larger audience than it previously did. Entrepreneurs are able to expand their market and many take on the role of commercializing sex through pornography while people feed on it.

Talk about having privacy and be in the comfort of home, the Internet has enabled people to view pornography whenever they want, even behind closed doors. With the help of search engines, pornographic sites are just a click away. According to John Arlidge who wrote ‘The dirty secret that drives new technology: it's porn’ in The Guardian, says that “When the web was launched, the most popular word searches were 'sex' and 'porn' and it's still true..”            

The technology of 3G on mobile phones with the accessibility to the Internet has also enabled pornographic videos and images to be downloaded and viewed in a more discreet manner. What is known as ‘sexting’ (Cell phone + Sex + Text), where pornographic material can be exchanged and shared.

With the current technology at hand, the Internet, CD-ROMs and 3G, it has become easier for Malaysians to get hold of pornographic materials and be addicted to pornography.  In the piracy business, VCD and DVD sellers are selling pirated movies as a front, but behind the scenes they sell pornography on VCD and DVD. In Ipoh, 130,000 pieces of pirated and pornographic CDs and DVDs worth more than RM700, 000 were destroyed by the Perak contingent police in October this year, as reported by the Borneo Post. These were found during the 144 raids were carried out and 131 sellers were detained.


Malaysians are not only viewing pornographic materials through the Internet, but also uploading pornographic materials. Video recorders or mobile phones and cameras with video recording functions, has made that possible. The Daily News Analysis reported in 2010 that Malaysian websites and personal blogs contained obscene content such as pornographic video clips or images, including personal photos. As of June 16 that year, about 202 complains on this has been received by The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).

Having pornographic materials available and accessible, youths who are known to be well versed with technology, can gain access to them. It is no wonder that social issues concerning youth today is not just about playing truant in school, stealing or bullying. Watching pornography and being addicted to it is now seen as a social issue youths today face.

In a case study on ‘Communication and advocacy strategies about adolescent reproductive and sexual health’ by Maru Huang, she quoted that ‘among Malaysian adolescents aged 14-15, 50% have read pornographic materials, 44% have seen pornographic images from magazines or videos, and some have done so as early as the age of nine (NFPDB, 1998). She also quoted Rahim (1994) that ‘among the youth “lazing” in various places of entertainment, 40% knew of friends who have watched “blue films”, 39% knew of friends who have read pornographic magazines, and 18% have friends who have engaged in premarital sex.’

For these reasons, it has come to the attention of the government to take action by preventing youth from gaining access to pornographic material through the Internet. The government has blocked websites which contains pornographic materials in educational institutions run by the government, such as schools and universities.

Nevertheless, last year, The Star quoted a study by Universiti Putra Malaysia’s Social Science Institute that young urban Malays between the ages of 13-19 were found to be frequent visitors to pornographic websites at cyber cafes. This questions the effectiveness and sustainability of measures taken by the government.

As much as technology has many benefits to offer in empowering youth with information, technology enhances the spread of youth viewing pornographic material and addiction towards it.

Sunday, 20 November 2011

teknologi. . . bisnes . . belia. .


Asas perniagaan online
Perkembangan teknologi internet pada masa ini telah banyak memberi peluang dan ruang kepada usahawan dan perniaga kecil melakukan promosi, menyampaikan maklumat produk dan perkhidmatan serta meraih keuntungan. Hal ini, bukan saja memberi peluang malah akan menjimatkan masa dan wang ringgit kepada semua orang yang berminat memulakan perniagaan tetapi mempunyai modal yang kecil.
Namun, anda memerlukan kepakaran baru dan berani menanggung risiko yang bakal menanti dalam dunia perniagaan online ini kerana ia mampunyai kekangan yang tersendiri. Oleh hal yang demikian, ILMU melalui pembacaan bahan rujukan mengenai buku perniagaan online amat penting bagi usahawan baru. Selain itu, mendapatkan nasihat dan pandangan daripada mereka yang lebih berpengalaman merupakan salah satu cara yang terbaik. Statistik penggunaan internet
Peningkatan yang sangat dalam penggunaan internet bukan sahaja di Malaysia malah negara jiran seperti Indonesia dan Thailand turut meningkat. Pendek kata Asia sedang mengalami satu perkembangan teknologi yang sangat memberansangkan. Hal ini, menunjukkan bahawa potensi perniagaan online amat menarik minat orang ramai terutamanya golongan belia. Sudahkah anda bersedia untuk bersaing merebut peluang yang ada ?
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Nielson Online, pembeli online (online shopper) meningkat sebanyak 40% dalam beberapa tahun ini.
Over 875 Million Consumers Have Shopped Online The Number of Internet Shoppers Up 40% New York, NY –January 28,2008.
There are now 875 million active shoppers on the internet, South Korea is rank first and UK shoppers are the second most active market. More than 85 percent of the world’s online population has used the internet to make a purchase – increasing the market for online shpping by 40 percent in previous year.
Globally, more than half of internet users have made at least one purchase online in the past month, according to Nielsen. “The internet is not longer a niche technology, it is mass media and an utterly integral part of modern life. Almost, no aspect of life remains untouched by online media..” said Jonathan Carson, President, International, Nielsen Online.
Maklumat ini jelas membuktikan betapa besarnya potensi e-commerce.  Perniagaan online ini terbuka kepada sesiapa sahaja termasuklah anda. Kini, hampir mencecah 900 juta pembeli aktif yang membuat pembelian melalui internet. Sebagai contoh, pembeli lebih suka berbelanja dalam talian kerana terdapat pelbagai pilihan dan dapat membandingkan harga tanpa perlu mereka berjalan dari kedai ke kedai. Menjimatkan masa dan tenaga.

Populasi penduduk pada 2010 : 26.12 juta orang
Penggunaan internet pada 2010 : 16.9 juta orang
Kadar penembusan pada 2010 : 64.6%
Pengguna facebook : 8.16 juta orang
Peratus daripada populasi : 31.2%
Peratus daripada pengguna internet : 48.29%

Panduan membuka bisnes siber


Buku ini telah membuka mata dan hati saya betapa hebat dan luasnya bidang perniagaan yang boleh diterokai secara halal hanya dengan perantaraan internet” – Dr. Ibrahim Abdullah, Fellowin Cardiology (RCPS, Glasgow).
Perniagaan online tidak memerlukan model yang besar pada permulaannya, mudah dikendalikan dan boleh menjana pendapatan yang lebih besar. Buku ini akan membongkarkan segala rahsia :-
Ketahuilah anda semua bahawa peluang semua orang untuk menjana pendapatan yang lebih sudah ada didepan mata. Oleh yang demikian, pelajarilah 4 langkah asas membina perniagaan di inyernet. Bersedialah untuk berjaya dengan membina laman web yang mampu menjual dan menerima bayaran kad kredit.
Tonjolkan kreativiti anda agar pelanggan mudah mencari laman web anda. Teknik pemasaran dan promosi mestilah mantap, contohnya melalui program affiliate, pemasaran online dan offline. Selain itu, perbanyakkan kenalan melalui email op-in, ezine forum, link exchange  dan penyelarasan blog.
Langkah 1 : Produk atau perkhidmatan
“Apakah produk atau perkhidmatan yang anda ingin jualkan di internet? Dalam perniagaan pastinya perlu ada pertukaran produk atau perkhidmatan dengan wang ringgit.
Langkah 2 : Laman web
“Di internet, laman web adalah kedai anda, kalau perniagaan bukan internet, anda perlu menpunyai tapak untuk menjual produk atau perkhidmatan. Di internet, anda masih memerlukan tapak menjual produk atau perkhidmatan dengan hanya membuat laman web.
Langkah 3 : Terima bayaran
“Laman web anda perlu boleh menerima bayaran sama ada menggunakan kad kredit, bank in dan cek.
Langkah 4 : Promosi
“Perniagaan internet pastinya gagal tanpa promosi yang betul. Promosi adalah aktiviti yang paling penting dalam menentukan kejayaan sesebuah perniagaan internet itu.
Buku ini akan membimbing dan menerangkan dengan lebih lanjut kepada anda cara untuk berkomunikasi dengan berkesan dan memasarkan produk yang hebat di internet.
“Panduan dan penyampaian di dalam buku ini mudah difahami dan amat bermanfaat. Buku ini sesuai untuk usahawan agar terus berjaya di dalam dunia perniagaan online” – Ir. Dr. Ramli Mat Suki, President/ CEO, Eden Capital Group.

Silau mentari di balik jati, menyeri taman sarang tempua,
Teknologi internet di hujung jari, jutawan siber impian semua.

Jutawan muda


“ Jika mahu berniaga, tidak perlu tunggu hingga dapat sarjana pengurusan perniagaan baru hendak mulakan perniagaan, malah semasa pengajian boleh mula kumpul pengalaman dengan berniaga secara kecil-kecilan di kalangan rakan”.
“Ilmu perniagaan juga tidak kurang pentingnya, sebab itu saya bekerja sebagai tukang cuci selama 2 jam setiap hari dengan upah kira-kira RM7 mengikut kadar petukaran wang sekitar 1997-1998 bagi membeli buku dan menghadiri bengkel”. – katanya.
Antara pendedahan yang memberi kesan terhadapnya untuk melalui pembacaan dan menghadiri bengkel di luar negara, Irfan Khairi berkata adalah prinsip Pereto Rule 80/20 yang berdasarkan strategi 80% hasil dan 20% usaha.
            “prinsip itu katanya, memberi penekanan mengenai jujur terhadap diri sendiri dengan melakukan perkara yang diminati serta pengurusan masa berkesan kerana jika tidak, apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu seseorang itu akan meluangkan lebih masa berusaha iaitu 80% dan hanay mendapat 20% hasil …”